Parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović utvrdio je da su osnovane optužbe profesionalnih vojnika da konstantno konzumiraju konzerviranu hranu, te da su prekršene odredbe Pravilnika o ishrani u Oružanim snagama BiH u miru i direktno ugrožena osnovna ljudska prava vojnika.

U izvještaju o radu u prošloj godini, Šiljegović konstatuje da postoje sistematske teškoće koje dovode do kršenja Pravilnika o ishrani u Oružanim snagama BiH u miru.

On je istražnim radnjama na nekoliko lokacija utvrdio da su osnovane optužbe profesionalnih vojnika da se svakodnevno i pretjerano upotrebljava konzervirana hrana.

Šiljegović je u izvještaju kao primjer naveo da su vojnici na jednoj kontrolisanoj lokaciji konstantno za doručak jeli paštetu iz konzerve, za ručak gulaš iz konzerve sa prilogom, a za večeru konzervu sardina ili mesni narezak.

On u izvještaju navodi i probleme ishrane u kasarni “Vojvoda Radomir Putnik” u Doboju, “Adil Bešić” u Bihaću i “Sinovi Posavine” u Orašju.

“Utvrđeno je da je glavni uzrok nepoštivanje plana ishrane nedostatak osnovnih artikala za pripremanje obroka. Već duže vrijeme nedostaje juneće svježe meso koje je osnovni artikal za 70 odsto jela propisanih planom ishrane. Osim junećeg, nedostaje svježe svinjsko meso, te svježe i zamrznuto pileće meso i riba”, konstatuje se u izvještaju.

Nedostaju i artikli za pripremanje priloga kao što su krompir, pirinač, boranija, grašak i ostalo svježe i konzervisano povrće.

Šiljegović smatra da su zbog svega navedenog obroci jednolični i već duže vrijeme se ponavljaju iz dana u dan, što osnovano izaziva nezadovoljstvo kod pripadnika Oružanih snaga BiH koji imaju pravo na besplatnu ishranu.

On je istakao da dostavljanjem ove informacije nadležnim u Ministarstvu odbrane BiH i Zajedničkom štabu želi da ukaže na složenost situacije u vezi sa ishranom vojnih lica i potrebu njenog rješavanja u skorije vrijeme.

Parlamentarni vojni povjerenik u izvještaju ukazuje i na niz neoravilnosti i negativnosti kad je riječ o uslovima boravka i rada na pojedinim lokacijama, poput veoma loše higijene, nedostatka higijenskih sredstava.

Kao primjer navodi da je prilikom nenajavljene posjete Komandi za obuku i doktrinu Oružanih snaga BiH u kasarni “Travnik” u istoimenom gradu konstatovao da u kuhinji nema tople vode, da su mašine za pranje suđa i veša neispravne, da nedostaje odjeća, da su zalihe sredstava za održavanje prostorija i kruga kasarne gotovo iscrpljene, da kasni isporuka higijenskog potrošnog materijala i da je posljednja isporuka bila samo oko 30 odsto od stvarnih potreba jedinice.

Kancelarija parlamentarnog vojnog povjerenika postupala je prošle godine po prijavama koje su se osim na ishranu odnosile i na pritužbe kandidata na osnovnoj podoficirskoj obuci, teškoćama poslaznika osnovne oficirske obuke, primjenu pozitivnih propisa u oblasti vrednovanja stranih visokoškolskih kvalifikacija profesionalnih vojnih lica, neuskađenosti podzakonskih akata Ministarstva odbrane BiH sa Zakonom o službi u Oružanim snagama BiH, te pojedinačne slučajeve.

Od ukupno 104 prijave okončano je 96 postupaka, od kojih 64, ili 74 odsto u korist podnosilaca tužbi.

Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH za 2017. godinu trebalo bi da se nađe na dnevnom redu naredne sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH sljedeće sedmice.

 

 

 

(Fokus.ba)