Održana četvrta redovna skupština Medžlisa Islamske zajednice Jajce

U subotu, 17.02.2018. godine u džamiji Esme Sultanije, sa početkom u 19:30 sati održana je godišnja izvještajna skupština Medžlisa islamske zajednice Jajce.

Ovo je četvrta Skupština u ovom sazivu članova Skupštine MIZ Jajce. Prisutne je poselamio i dobrodošlicu izrazio Ramiz-ef. Kahrić, imam džamije Esme Sultanije u Jajcu, a nakon toga izabrano je rado tijelo Skupštine Almir Kunić, predsjednik, Emin-ef. Duranović, zapisničar i Mirzet Kahrić, ovjerivač zapisnika.

Skupštini se odazvalo 26 (dvadesetšest) zastupnika od ukupno 40 (četrdeset), te je tako zadovoljen kvorum da bi se Skupština mogla održati. Pored članova, Skupštini MIZ Jajce prisustvovali su:

Sabornik sa područja MIZ Jajce Nisvet dr. Hrnjić, predsjednik OPŠPB Smajo Nuhanović, predsjednica AŽ MIZ Jajce „Esma Sultanija“ Mirela Humić, predsjednik AM „Tajib Okić“ MIZ Jajce „Tajib Okić“ Sabahudin ef. Makić, predsjednik JOB-a Ismet Huskić, predsjendik MDD „Merhamet“ Jajce Jusuf-ef. Duranović, te dosadašnji direktor Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca Huso Hadžić.

Na dnevnom redu Skupštine članovi su prije svega imali priliku pogledati video prezentaciju rada Medžlisa Jajce u 2017. godini, a zatim, Izvještaj o radu Izvršnog odbora za 2017 godinu te Plan rada za 2018. godinu.

Izvještaj vjersko-prosvjetne službe za 2017 i Plan za 2018 godinu – sa posebnim akcentom na urešenje harema džamije Esme sultanije i izgradnje bosansko-turske kuće u haremu džamije.

Na dnevnom redu bio je i Izvještaj o finansijskom poslovanju za 2017 godinu i Plan prihoda i rashoda za 2018 godinu. Svi Izvještaji i Planovi su usvojeni jednoglasno. Članovi Skupštine su pohvalili rad IO Miz posebno, nakon prikazane prezentacije.


Nakon usvajanja Izvještaja i Planova predsjednik IO MIZ Jajce g-din Ramiz Meštrovac dodijelio je zahvalnice: Šejh Ramiz-ef. Bećiroviću, za poseban angažman, i trud prilikom istraživanja i pisanja knjige o Zločinu nad Bošnjacima Jajca, Jezera i Šipova u periodu 1992-1995. godine, Mursel Emini, hanumi, vakifi koja je svoja sredstva uvakufila za potrebe MIZ Jajce, a najvećim ta su sredstva utrošena za kompleks džamije i vrtića na Volijaku, te zbog toga ovaj kompleks i nosi naziv „Mursel Emina“.

Posthumno je dodijeljena zahvalnica rahm. Fuadu Ceriću, predsjedniku OPŠIPB, za trud i zalaganje da se izgradi centralno šehidsko spomen obilježje, i glavnom imamu MIZ-e Jajce Zehrudin-ef. Hadžiću, kao nosiocu svih aktivnosti MIZ Jajce izgradnji, manifestacija i promocija koje su obilježile rad MIZ Jajce u 2017 godini.

Na kraju je dovu proučio šejh Ramiz ef. Bećirović. Skupština je završena u 21:00 sati, te je nakon toga druženje nastavljeno uz zakusku u restoranu „Divan“.

Video prezentaciju rada MIZ u 2017. godini možete pogledati u nastavku:

 

(MIZ Jajce/Jajce Online)