ŠPD Srednjobosanske šume/ŠGD Šume Središnje Bosne Donji Vakuf je na čelu sa direktorom ovog društva Vildanom Hajićem predalo nova vozila upravnicima Šumarijama.

Tako je vozni park šumarije Travnik bogatiji za dva kombi busa a u Jajce, Kreševo, Novi Travnik i Bugojno je otišao po jedan kombi bus.

Šumarije u Bugojnu i Fojnici su dobile po jedan kamion i po jedno pick up vozilo.

Ovo je nastavak aktivnosti na modernizaciji, odnosno zamjeni starih i dotrajalih vozila za nova, poručeno je iz uprave ŠPD-a.ž

 

(Novum.ba)