Obavijest o eksproprijaciji za jajačka naselja

Općinsko Vijeće Jajce donijelo je 16.11.2017. godine Odluke kojim je utvrđen javni interes za izgradnju sistema odvodnje i tretman otpadnih voda u naseljima: Bare, Podlipci, Divičani i Doribaba, Bistrica i Kuprešani i Vukičevci, općina Jajce i Odluku kojom je utvrđen javni interes za izgradnju dijela puta Hrastovi Kruščica, općina Jajce.

Uzimajući u obzir neažurnu evidenciju popisnog katastra Općine Jajce iz 1954. godine, Služba urbanizma/graditeljstva, prostornog uređenja, geodetskih, katastarskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Jajce obavještava stvarne posjednike nekretnina (priloženi spiskovi) da je dana 20.12.2017. godine Općinsko javno pravobranilaštvo podnijelo prijedlog za eksproprijaciju nekretnina radi izgradnje prečistača i izgradnje puta.

U prilogu pregled obavijesti po mjesnim područjima: