Javni poziv na uvid u Idejni projekat – izgradnja montažno-betonske transformatorske stanice

Služba urbanizma/graditeljstva, prostornog uređenja, geodetskih, katastarskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Jajce raspisuje javni poziv na uvid u Idejni projekat radi izjašnjenja u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti za izgradnju montažno-betonske transformatorske stanice MBTS 10(20)/0,4 Kv, 630 kVA „Metaling“, sa priključnim SNKB 10(20) Kv KB vodom, investitora JP Elektroprivreda HZ-HB d.d. Mostar, Poslovnica Elektro Jajce.

Javni poziv preuzmite OVDJE