Zemaljskom muzeju će uz Hagadu biti izložen i plašt bosanskog plemića Mirka Radojevića

Uz do sada izlagani plašt kralja Tvrtka I i dvije originalne povelje, bit će izložen i plašt koji je pronađen na srednjovjekovnoj nekropoli Kopošići u općini Ilijaš. Plašt je pronađen 22. juna 2015. godine, a DNK analiza je potvrdila da je riječ o Mirku Radojeviću, ocu velikog bosanskog kneza Batića čiji je stećak na Kopošićima jedan od najljepših u grupi od više od 60.000 stećaka.

Jedina tekstilna konzervatorica u Bosni i Hercegovini Azra Bečević Šarenkapa rekla je za BHRT da smatra važnim to što je riječ o plaštu s najviše pronađenih fragmenata iz perioda srednjovjekovne bosanske države.

“Ono što je bitno kod ovog plašta je to što smo uspjeli pronaći najveći broj tekstilnih fragmenata u zemlji koji su spašeni i ono što sam ja, nadam se, uspjela, što će publika vidjeti, je da sam ih postavila onako kako su stajali na originalnoj tkanini. Naravno, zbog prostora koji smo imali u vitrini nije bilo moguće napraviti potpunu rekonstrukciju, ali su svi fragmenti postavljeni na originalno mjesto, svi fragmenti su sačuvani i mogu se vratiti da se od njih napravi prava rekostrukcija kako bi se dobio kompletan uvid u cjelokupnu sliku plašta”, rekla je Bečević Šarenkapa.

Ovaj eksponat bit će izložen u novoj sef sobi koja se još uvijek nalazi u fazi rekonstrukcije, a u kojoj će biti smještena i Hagada. Prema riječima direktora Zemaljskog muzeja Mirsada Sijarića, nova sef soba bit će otvorena do kraja januara s najsavremenijom sigurnosnom zaštitom.

Značajnim novčanim sredstvima projekt sef sobe finansira vlada Francuske u saradnji s UNESCO-om.
(Klix.ba)