Velikim poreskim obveznicima u BiH od početka ove godine omogućeno je elektronsko podnošenje prijava za porez na dodatu vrijednost (PDV) i akcize.

Novine je donijelo usvajanje pravilnika o primjeni zakona o porezu na dodatu vrijednost i o akcizama.

Prije nego što velikim poreskim obveznicima bude omogućeno da elektronskim putem podnose prijave oni moraju da se registruju na e-portal. Registracija je definirana upustvom o registraciji korisnika elektronskih usluga Uprava za indirektno oporezivanje BiH (UIO BiH).

“Korištenjem elektronskih usluga poreski obaveznici mogu na jednostavniji način koristiti prava i izvršavati obaveze koje se tiču indirektnih poreza. U svakom trenutku imaće prristup podacima na e-portalu, prije svega onima u jednistvenom registru obaveznika indirektnih poreza, te podacima sa poreske kartice i drugim aktivnostima. Ovim otvoramo novo poglavlje u komunikaciji sa obveznicima”, kazao je načelnik Odjeljenja za komunikacije u UIO Ratko Kovačević.

Velikim poreskim obveznicima će već danas putem elektronske pošge biti dostavljena izjava koju treba da popune da bi mogli da koriste elektronske usluge UIO.

“Potpisanu i ovjerenu izjavu treba da dostave najkasnije do 12. januara u regionalni centar UIO kojem pripadaju. Ako neko od njih ne popuni izjavu nismo dužni da ih registrujemo. Nakon provjere ispravnosti izjave aktiviraćemo korisnički nalog za e-portal i na imejl adresu dostaviti obavještenje da je to učinjeno”, kazao je Kovačević. UIO je pozvao i mala i srednja preduzeća da podnesu zahtjev za registraciju na e- portal, tako da će i oni kasnije moći elektronski podnositi prijave.

Svi obveznici ove godine moraju preći na elektronsko podnošenje prijava. S obzirom na pogodnosti koje su im pružene, najbolje je da se što prije registruju za ovaj proces. Očekuje se da od početka 2019. godine u potpunosti pređemo na elektronsku komunikaciju sa poreskim obveznicima – kazao je Kovačević.

Privrednici ističu da su već obaviješteni o novinama koje je uveo UIO.

“Omogućavanje elektronskog podnošenja prijave za PDV i akcize je jedan od boljih poteza institucija. To će preduzećima smanjiti administrativne troškove i omogućigi lakši rad. Novi sistem rada je jednostavniji i praktičniji”, kazao je predsjednik Unije ucruženja poslodavaca RS Dragutin Škrebić.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH će u saradnji sa Udruženjem ekonomista RS – SWOT održati seminare za velike poreske obveznike na kojima će biti predsgavljeni svi detalji u vezi sa podnošenjem elektronskih prijava za PDV i akcize i registraciju na e-portal. Prvi seminar biće održan 25. januara u Tuzli, a dan kasnije u Sarajevu.

Isti skup zakazan je za 30. januar u Banjaluci, 1. i 2. februar u Mostaru.

 

(akta.ba)