Suad Džafić o izdvajanjima za sport: Koliko je država izdvojila u ovoj godini

U ovoj godini država, entiteti i kantoni u BiH za sportske kolektive i organizacije izdvojili su 8,7 miliona maraka.

U ovaj iznos nije uključen novac kojeg su izdvojili Republika Srpska i Kanton Sarajevo, koji još uvijek nisu dostavili podatke o svojim izdvajanjima za sport državnom Ministarstvu civilnih poslova, navedno je u Informaciji o stanju u sportu u BiH koju je na posljednjoj sjednici usvojilo Vijeće ministara. S iznosom koji je izdvoji KS i RS, ta cifra će biti iznad devet miliona.

Ovih 8,7 miliona KM se odnosi i na izdvajanja za reprezentativne selekcije, učešće naših sportista na međunarodnim takmičenjima, ali i na finansiranje lokalnih klubova i manifestacija.

Prema izjavi pomoćnika ministra civilnih poslova BiH za sport Suada Džafića, namjera i prijedlog ovog ministarstva je da bi se, barem što se državnog budžeta tiče, više novca trebalo izdvajati za državne selekcije, kao i za pripreme i učešće naših sportista na velikim međunarodnim manifestacijama poput Olimpijskih igara, svjetskih i evropskih prvenstava, a da se umanje davanja organizacijama lokalnog karaktera.

– Teško je reći šta se može očekivati, jer ne razmišljaju svi akteri u sportu na isti način. Odluke se donose koncenzusom na Vijeću ministara. Stav Ministarstva civilnih poslova je da je najbolje na državnom nivou izdvajati novac za državne selekcije. Međutim, ne možemo uvijek naći sagovornike u drugim institucijama i organizacijama. Mi moramo pribaviti stavove i drugih ministarstava u Vijeću ministara, kao što je Ministarstvo finansija i trezora. Jedan član komisije koja razmatra zahtjeve za dodjelu sredstava je i iz Ministarstva finansija i trezora. Dakle, mi bez mišljenja Ministarstva finansija i trezora ne možemo donijeti nikakvu odluku – pojasnio je Džafić.

Poseban naglasak u spomenutoj informaciji stavljen je na kontrolu trošenja odobrenog novca.

– Imali smo nedavno reviziju učinka grantova u institucijama BiH. Ministarstvo civilnih poslova je realizovalo sve preporuke iz revizije učinka. Mi vršimo potpunu kontrolu trošenja novca iz državnog budžeta, a često tražimo raskid ugovora i povrat sredstava, ako se ne poštuju odredbe ugovora o dodjeli. Nažalost, mi ne možemo vršiti kontrolu utroška novca na nižim nivoima vlasti. Mi nemamo nikakav uticaj na kontrolu sredstava koje odobravaju entitetska i kantonalna ministarstva kulture i sporta – dodao je Džafić.

Prema njegovim riječima, često se dešava da pojedini sportski kolektivi ili organizatori manifestacija dobijaju novac za iste namjene iz više izvora, odnosno sa različitih nivoa vlasti. Zbog toga u Minsitarstvu civilnih poslova smatraju da bi se trebala uspostaviti jedinstvena evidencija svih grantova u BiH namijenjenih sportskim kolektivima.

– Postoje situacije i kada je jedno fizičko lice zastupnik u nekoliko klubova ili saveza, što je nedopustivo. Razgovarali smo objedinjavanju evidencije svih grantova za sport sa svih nivoa vlasti, ali nemamo pristanak svih entitetskih i kantonalnih ministarstava za takav sistem kontrole utroška. Čak i na osnovni upit Ministarstva civilnih poslova, koji je poslan entitetskim i kantonalnim ministarstvima nije odgovoreno. Pojedina entitetska i kantonalna ministarstva odbijaju svaku saradnju, pa nam ne dostavljaju čak ni osnovne podatke i pokazatelje – izjavio je Džafić.

 

 

 

(Faktor.ba)