U petak zakazana 3. redovna sjednica Općinskog vijeća Jajce

Za petak, 8.12.2017. godine zakazana je 3. redovna sjednica Općinskog vijeća Jajce, koja  će se održati u Velikoj sali  s početkom u 13 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED:

1.Prezentacija usvojene varijante Idejnog projekta sa studijskom dokumentacijom „Brza cesta-Lašva-Nević Polje-Jajce“ dionica Nević Polje-Travnik-Turbe-Jajce Jug,

2.Prezentacija Idejnog plana upravljanja otpadom Općine Jajce za period 2018-2023. godine,

3.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o Budžetu/Proračunu Općine Jajce za 2017. godinu,

4. Prijedlog odluke o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Jajce za 2017. godinu,

5. Nacrt odluke o Budžetu/Proračunu Općine Jajce za 2018. godinu,

6. Prijedlog odluke o modernizaciji javne rasvjete na teritoriji Općine Jajce putem ušteda,

7. Prijedlog odluke za utvrđivanje javnog interesa za rekonstrukciju i proširenje vodovodnog sistema u Općini Jajce na desnoj obali rijeke Vrbas za naselja Šibenica, Bulići, Lučina i Kruščica,

8. Prijedlog odluke o opredijeljenosti uspostavljanja javnog privatnog partnerstva na projekt „Sanacija, rekonstrukcija i nadogradnja objekata Kajak-kanu kluba Jajce“,

9. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU „Sport i rekreacija“ Jajce,

10. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova privremene Skupštine JP Radio televizija Jajce d.o.o. Jajce,

11. Prijedlog sudske nagodbe po tužbi Općine Jajce protiv tuženog Rudnici boksita d.d. Jajce radi utvrđivanja prava vlasništva i predaje u posjed nekretnina na lokaciji Ekonomija – Divičani,

12. Prijedlog Zaključka kojim se Općina Jajce obavezuje infrastrukturno urediti poslovnu zonu „Ekonomija – Divičani“,

13. Prijedlog odluke o sanaciji i rekonstrukciji objekta zgrade Općine Jajce putem ušteda u skladu s energetskim auditom Općine Jajce i energetskom certificiranju zgrade Općine Jajce,

14. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o određivanju naziva ulica

 

 

 

(opcćina jajce)