Jajce: Objavljena konačna lista za poticaj u poljoprivredi

Služba privrede/gospodarstva Općine Jajce objavljuje Konačne liste za poticaj u poljoprivredu za 2017. godinu u oblasti investicija, ovčarstva i kozarstva, pčelarstva, peradarstva, plasteničke proizvodnje, proizvodnje na otvorenom, ratarstva, svinjogojstva i tova junadi.

Na Konačne liste dozvoljena je žalba Općinskom načelniku. Rok za podnošenje žalbi je osam dana od dana objave Lista ili do 12.12.2017. godine. Po završetku žalbenog perioda Općina Jajce izvršit će uplatu poticaja korisnicima.

Konačne liste možete preuzeti ovdje: 

 

(opcina jajce)