Risala – poruka patriotima: Tematska hutba za područje Medžlisa IZ-e Jajce u povodu Dana državnosti BiH

Prostor musale Varošnice u Jajcu

Na redakcijski mail dobili smo tematsku hutbu za područje Medžlisa IZ-e Jajce u povodu Dana državnosti Bosne i Hercegovine koju prenosimo u cijelosti:

-Hvala Allahu, dž. š., koji je kazao: „I reci: ‘Trudite se! Allah će trud vaš vidjeti, a i Poslanik Njegov i vjernici, i vi ćete biti vraćeni onome koji zna nevidljivi i vidljivi svijet, pa će vas o onome što ste radili obavijestiti.’“

Neka je salavat na časnog Pejgambera Muhammeda, a.s., koji je rekao: „Vjernik je s vjernikom povezan kao građevina čiji su elementi jedni s drugima čvrsto spojeni. Radi primjera Muhamed, a.s., je spojio prste ruku.“

Muhammed el-Gazali je rekao: „Vjera ovisi o vladaru, vladar ovisi o vojsci, vojska ovisi o novcu, novac ovisi o napretku – izgradnji zemlje, a napredak zemlje ovisi o pravednom odnosu spram božijih stvorenja.“

Medžlis IZ-e Jajce upućuje RISALU-PORUKU svim patriotama, svim muslimanima, svim Bošnjacima, svima onima koji su preuzeli emanete-obaveze u zajednici jedine nam domovine Bosne i Hercegovine i općina na području Medžlisa IZ-e Jajce: Jajce, Jezero i Šipovo. Medžlis IZ-e Jajce je doista zahvalan onima koji ispunjavaju preuzete obaveze i duboko svjestan bremena i emaneta današnjice. Dužnost i obaveza svih nas je ustrajavanje u dobru i ukazivanje i reagovanje na ono što je štetno.

Uzvišeni Allah, dž.š., je kazao: „Mi smo nebesima, Zemlji i planinama ponudili emanet, pa su se ustegli i pobojali da ga ponesu, ali ga je preuzeo čovjek – a on je, zaista, prema sebi nepravedan i neznalica.“

Muhamed, a.s., je rekao: «Nema imana onaj ko ne ispunjava sve preuzete obaveze-emanete, niti ima vjere onaj ko ne drži zadanu riječ-obećanje.»

VJERA, NACIJA, DOMOVINA I TRADICIJA su u osnovi našeg identiteta. Vlast, položaj, slava i bogatstvo su prolazni i kratkog vijeka, a vjera, tradicija, domovina i nacija nas definišu dok smo živi na ovome svijetu ali definišu i naše mjesto na onome svijetu. 

ZATO UKAZUJEMO NA SLJEDEĆE PROBLEME U NAŠOJ ZAJEDNICI:

  • Mjesecima unazad, pojedini lokalni elektronski mediji i printana štampa blate i udaraju na obraz muslimana, Bošnjaka u Jajcu. Također su prozivali i pisali protiv projekata Medžlisa Jajce: izgradnje džamija, i lično protiv institucije glavnog imama. Neki mediji su nedavno udarili i na naše šehide, našu Armiju su nazvali „tzv. Armija RBiH“, a izgradnju spomenika šehidima nazivaju provokacijom. Takvi mediji omalovažavaju vakufsku imovinu i objekte islamske zajednice.
  • Nedavno je u dva navrata fizički oštećena vakufska imovina i prostor musale Varošnice. Nažalost, niko od pojedinaca niti institucija, pa ni bošnjačkih, nije se oglasio povodom tih napada. Naša imovina i naši životi su neprikosnoveni, sveti. Dok su Bošnjaci u Jajcu u inferiornom položaju, diskriminirani, oni koji su obavezni da ukažu na to i nešto poduzmu, mudro šute. Pitamo se: Ko to ima pravo da mudro šuti!?  Ko to ima pravo da “mudro” govori!? Jer najčešće iza mudre šutnje ili mudra govora nema djela, nego apstraktna mudrost! Iako je mudrost vrlina, neki pozivajući se na nju kriju svoju lukavost i nesposobnost.
  • Predmeti iz Nacionalne grupe predmeta: Geografija i Historija, koji su nedavno odobreni za učenike Bošnjake u Jajcu, predaju nastavnici hrvatske nacionalnosti, koji su bili protiv uvođenja istih. Dok su drugi odveć projicirali sliku da su ugroženi i u prijetnji od nas Bošnjaka, mi koji doista jesmo i ugroženi i sirotinja kada sagledamo širu sliku, o tome šutimo. Nemojmo dozvoliti da takvo stanje ostane, nego učinimo što možemo da ga popravimo.
  • Toliko je gorućih pitanja i pokrenutih procesa od velike nacionalne važnosti za Bošnjake u Jajcu, a tako je malo onih koji su spremni žrtvovati dio svoga truda i vremena i pružiti pomoć. MIZ-e Jajce posjeduje podatke o zabrinjavajućim odlascima cijelih porodica sa našeg podneblja. Zabrinuti smo zbog toga. Naravno da su i prije odlazili građani, Bošnjaci u dijasporu na rad ali su se vraćali svojim porodicama. Danas odlaze i kompletne porodice.
  • Koliko smo obzirni i koliko se stavljamo na raspolaganje da budemo od pomoći našoj IZ-i po pitanju namjernog i planskog sprečavanja izmjene regulacionog plana na Volijaku, radi izgradnje džamije i vrtića, na čijem osporavanju neki neumorno rade? Sličan je slučaj nemara i nehata u rješavanju imovinsko-pravnog statusa vakufa na Varošnicama.

Braćo, neka se „sutra“ niko ne krije iza odgovornosti drugoga, jer svi mi imamo odgovornost spram svoga emaneta, da svoje pozicije upotrijebimo za dobro svoga naroda, domovine i vjere. Da nam Allah podari pamet, zajednički rad i upornost da ispunimo emanete i obaveze koje imamo i da tako popravimo naše stanje… AMIN

Neka patriotizam obuzme naša srca pa se onda zametne u svakoj našoj kući, mahali, ulici i gradu…

NEKA JE SRETAN DAN DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE        

Vjersko-prosvjetna služba Medžlisa IZ Jajce