Struka i javnost trebaju biti uključeni u donošenje okolišnih dozvola

Specifični cilj CO-SEED projekta je da do završetka aktivnosti, organizacije civilnog društva u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj budu uključene kao ravnopravni sudionici s javnim sektorom i stručnim tvrtkama u nacionalnim procesima zakonodavnih izmjena i odlučivanja o Strateškim procjenama utjecaja na okoliš i Procjenama utjecaja na okoliš.

Stefanović je podsjetio da se projekt realizuje od sredine februara 2016. godine u ovih pet zemalja regiona te da su oformili mrežu nevladinih organizacija iz svih zemalja, a čji je fokus na konsultacijama i sugustijama u toku procesa procjene utjecaja na okolinu.

“Jedan od segmenta je i naše učešće u pokretanju izmjena propisa u svakoj od tih zemalja i u tom segmetu imamo dobru saradnju s Federalnim ministarstvom okoliša i turizma koje je pokrenulo proces usvajanja novog zakona o zaštiti okoline i otvorili su mogućnost da nevladine organizacije komentarišu, sugerišu i daju svoje prijedloge. Zadovoljan sam jer je bilo nekoliko ciklusa komunikacije gdje smo vidjeli da su se neka naša razmišljanja, stavovi i preporuke usvojili”, kazao je Stafanović.

Stevanović je kazao kako pokušavaju i da kroz sistem dodjele ekološke dozvole povećaju nivo zaštite parka prirode Hutovo blato koje je nedavno gorjelo upravo zbog nedostatka vode.

“Voda iz Hutovog blata se troši za potrebe hidroelektrane u Čapljini, zbog toga je ovo područje više sušno. Naša ideja je da se ostvari direktna komunikacija između predstavnika Hutovog blata i hidroelektrane kako bi se odgovarajućim mjerama povećao fond vode, a tako i zaštitilo to prirodno područje”, pojasnio je Stefanović.

Svi ovi problemi proizlaze iz pretjeranog korištenja prirodnih resursa, koje je moguće ispraviti ukoliko se slijede načela održivog razvoja u planiranju korištenja prirodnih dobara.

Održivi razvoj, uz bolje upravljanje prirodnim resursima, može doprinijeti inkluzivnom i participativnom donošenju odluka i demokratizaciji društva.

 

 

(akta.ba)