Dr. Irena Volak-Sefer: Povrede, previjanje, imobilizacija…

piše: Dr. Irena Volak-Sefer, specijalista urgentne medicine

Nastaju pri padu na TVRDU PODLOGU, niz stepenice, u tuči, s bicikla i drugim sličnim situacijama.
Mogu biti lakše, poput modrica (hematoma), ogrebotina, manjih posjekotina i oguljotina, a ono što je najbitnije je da nisu životno ugrožavajuće i teže koje mogu dovesti do životne ugroženosti, kao npr. iskrvarenje, lomovi velikih kostiju, kostiju glave i lica, te kičme, povrede u eksplozijama, saobraćajnim nesrećama i slično.

Ono što primijetimo pri povredi zglobova je otok, oštar bol i crvenilo. Kod sumnje na lom kosti prisutan je bol i deformitet na mjestu prijeloma.

Kod tzv.vanjskog preloma vidimo oštećenu kožu kroz koju se vide dijelovi (okrajci) slomljene kosti.

Povrede mogu biti praćene krvarenjem, a obim krvarenja zavisi od mjesta i veličine rane, te da li su povrijeđeni krvni sudovi.

Šta mi možemo uraditi da pomognemo povrijeđenom je NE PANIČARITI!

 

 

Imobilizacija je postupak kojim se ozlijeđeni dio tijela stavlja u stanje mirovanja. Ako je sumnja na lom kosti ili iščašenje zgloba, napraviti imobilizaciju – da stavimo zglob tj.ekstremitet (nogu-ruku) u nepomičan položaj, te staviti hladne obloge.

 

Jedino pravilo koje možemo ispoštovati u toj situaciji je da obuhvatimo dva susjedna zgloba (s kišobranom, daščicom, maramom i sl.).

Kod vanjskog loma kosti na ranu staviti jastučić gaze i učvrstiti sa zavojem. Slomljena kost koja viri iz rane se ne smije dirati, već se nakon previjanja rane imobilizira u zatečenom položaju.

Pri sumnji na povredu kičmenog stuba NE DIRATI unesrećenog, već odmah zvati Hitnu pomoć (124).

U slučaju da imamo manju ranu koja krvari, prekriti je gazom ili čistom krpom. Ako je rana veća i krvarenje obilnije napraviti tamponadu, tj.izvršiti pritisak sa smotuljkom gaze direktno na ranu.

 

 

(Jajce Online)