Novi Zakon o računovodstvu i reviziji donosi novine: Evo koga će pogoditi!

Novi Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH donijet će i nova pravila koja će, između ostalog, znatno uticati na revizorske kuće u FBiH.

ZAKON PO DIREKTIVAMA IZ EU
 
Novi Zakon će biti i znatno širi u odnosu na dosadašnji, pošto se u njega ugrađuju određene odredbe iz EU Direktiva vezanih kako za računovodstvo i finansijsko izvještavanje, tako i za reviziju.
 
Milan Dmitrović, voditelj savjetovanja u konsultantskoj i izdavačkoj kući Revicon kaže za poslovni portal Akta.ba da Prijedlog novog Zakona predviđa i novi način razvrstavanja preduzeća i drugih pravnih subjekata po veličini, na “mikro”, “male”, “srednje” i “velike” subjekte, na bazi broja zaposlenih, vrijednosti imovine i ukupnog godišnjeg prihoda.
 
“Osim uvođenja nove kategorije ‘mikro’ pravnih lica (što je, također, u skladu sa praksom u EU), najbitnija promjena je u tome što su novi ‘pragovi’ za razvrstavanje značajno podignuti u odnosu na dosadašnje, a što se u najkraćem svodi na to da će se dosadašnja ‘srednja’ preduzeća ubuduće smatrati ‘malim’ preduzećima i, samim tim, prestati biti obveznici revizije. Praktično, obveznicima revizije bi se, pored tzv. subjekata od javnog interesa, ubuduće smatrale samo one kompanije koje su se, po dosadašnjim kriterijima, svrstavale u ‘velike'”, pojašnjava Dmitrović.
 
Time bi neminovno došlo do značajnog smanjenja tržišta, odnosno obima usluga koje vrše revizorske kuće, s obzirom na to da kod nas, na žalost, eksterne revizore najčašće angažiraju samo oni subjekti koji imaju tu zakonsku obavezu.
 
Gledajući sa aspekta troškova onih firmi koje su angažirali (i plaćali) eksterne revizore samo iz tog razloga, ovo bi bila “dobra” vijest, jer oni više ne bi imali ni tu obavezu ni taj trošak. Postavlja se, međutim, pitanje koliko je to dobro i za njihov i za opći interes, posebno ako se ima u vidu da se eksterna revizija ni inače ne bi trebala tretirati samo kao zakonska obaveza, nego prije svega kao potreba.
 
“Bilo kako bilo, smanjenje broja obveznika revizije će značajno pogoditi sve revizorske firme kojih u FBiH ima skoro 100, od čega je samo nekoliko najvećih, ima ih i jedan broj ‘solidnih’, ali je među njima ipak najviše onih sasvim malih koje će vrlo teško ‘preživjeti’ ove promjene”, kaže Dmitrović.
 
Dmitrović pojašnjava da je o Nacrtu ovog Zakona već provedena i Javna rasprava, u kojoj su s više “strana” iznesene brojne primjedbe, od kojih su neke i prihvaćene, a jedna od njih se upravo odnosila na te nove kriterije za razvrstavanje pravnih lica i upravo su oni u Prijedlogu Zakona značajno povećani u odnosu na raniji Nacrt.
 
“Takav Prijedlog Zakona je upućen Parlamentu Federacije BiH na usvajanje i već je bio uvršten u dnevni red 24. redovne sjednice Predstavničkog doma 26. i 27. septembra, međutim, na toj sjednici se nije ni ‘doguralo’ do usvajanja dnevnog reda jer su zastupnici prepirali oko drugih pitanja. U međuvremenu su i zastupnici u Predstavničkom domu podnijeli popriličan broj amandmana na tekst Prijedloga ovog Zakona, od kojih se nekoliko odnosilo upravo na one odredbe koje su relevantne za ne/obaveznost revizije, ali ih Vlada FBiH nije prihvatila s obrazloženjem da su i ti novi kriteriji još uvijek upola niži u odnosu na one u EU, kao i da nije prihvatljivo da se i ‘mala’ preduzeća svrstaju u obveznike revizije. Sve u svemu, sada se očekuje zakazivanje nove sjednice Predstavničkog, a zatim i Doma naroda, na kojima se može očekivati daljnje problematiziranje ovog pitanja.”
 
SUDBINA RAČUNOVOĐA I REVIZORA
 
Drugi važan dio cijele ove priče su računovodstvene usluge.
 
Dosta se koplja lomilo oko toga ko će ubuduće moći, a ko ne pružati ove usluge. I na ovaj dio Prijedloga Zakona je uložen veliki broj amandmana, koje je Vlada FBiH i prihvatila, tako da je trenutno “u igri” jedino ispravno rješenje po kojem bi računovodstvene usluge i ubuduće mogli pružati svi oni koji su legalno registrirani za tu djelatnost (bilo u statusu privrednog društva ili u statusu samostalnog poduzetnika), uz uslov da najmanje jedna osoba (zaposlenik ili vlasnik samostalne djelatnosti) ima stručno zvanje i važeću licencu “certificiranog računovođe”.
 
“Prijedlog novog Zakona donosi i čitav niz drugih izmjena, međutim, one najvažnije se ipak svode na sudbinu revizorske i računovodstvene profesije, a time i na sudbinu revizorskog i računovodstvenog biznisa”, zaključuje Dmitrović.
 
NOVI ZAKON SMANJUJE RIZIK OD FINANSIJSKE KRIZE
 
Podsjećamo, u julu ove godine Vlada Federacije BiH utvrdila je i Prijedlog novog Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH kojim su nastavlјene aktivnosti na ispunjenju obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske zajednice i njenih država članica i Bosne i Hercegovine i dalјe usaglašavanje sa zakonodavstvom EU. Predložena zakonska rješenja treba da otklone neusklađenost postojećeg propisa u oblasti računovodstva i revizije sa odgovarajućom regulativom Evropske unije.
 
Nova zakonska rješenja treba da omoguće permanentno unapređenje sistema korporativnog finansijskog izvještavanja u Federaciji BiH, što će imati pozitivan utjecaj na sve privredne subjekte, državne organe i institucije, kao i na strane i domaće investitore.
 
Zakon treba da doprinese boljoj procjeni budućih performansi preduzeća, omogućavajući investitorima da donose dobre investicijske odluke, kao i da smanji rizik od finansijskih kriza i njihovog negativnog utjecaja na ekonomiju.
 
Razlozi za njegovo donošenje sadržani su i u potrebi unaprjeđivanja revizije i računovodstva, kao jednom od ciljeva Ekonomske politike Federacije BiH.
(akta.ba)