Problem koji traje već šest godina: U BiH od maja blokirana registracija novih lijekova

Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovin i dalje bez direktora i zamjenika…

Ramo Rustemović, predsjednik sindikata Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine kaže da još uvijek nije imenovan direktor i zamjenika direktora Agencije u skladu sa zakonskim propisima.

“Naime, Ministrstvo civilnih poslova BiH je u skladu sa zaključkom Vijeća ministara BiH iz 2015. godine objavilo javni oglas za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Agencije, provelo proceduru izbora i utvrđivanje rang lista najboljih kandidata od strane Stručnog vijeća, za imenovanje direktora i zamjenika direktora Agencije. Inače sastav Stručnog vijeća, od osnivanja Agencije 2009. godine , nije se mijenjao (hronično tehnički mandat)”, ističe Rustemović.

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine osnovana je Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 58/08). Agencija je počela sa radom 01.05.2009. godine. Sjedište Agencije je u Banjaluci, Kontrolni laboratorij Agencije je u Sarajevu, a Glavna kancelarija za farmakovigilancu u Mostaru.

“Kontrola lijekova u Bosni i Hercegovini ima tradiciju dugu skoro pedeset godina. Od Službe za kontrolu lijekova, u julu 1992. godine formiran je Centar za kontrolu lijekova koji se nalazio u sastavu Zavoda za zdravstvenu zaštitu Bosne i Hercegovine. Centar je vršio laboratorijsko ispitivanje lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava, te sačuvao kontinuitet u toku rata. Nakon zaključivanja Dejtonskog sporazuma pokazala se potreba da Bosna i Hercegovina, kao suverena država, ima oficijelni laboratorij za kontrolu lijekova”, ističe Rustemović.

On kaže da je potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju između Evropske komisije i Vlade Federacije BiH, 1998. godine preuzeta obaveza formiranja institucije koja će raditi, pod jednakim uslovima, za oba entiteta i koja je do formiranja Agencije, bila  federalna institucija Zavod za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine.

“Kontrolni laboratorij u Sarajevu je član EDQM-a Evropskog direktorata za kvalitet lijekova i zaštitu zdravlja, koji egzistira na nivou Vijeća Evrope.
Kontrolni laboratorij u sklopu Agencije sudjeluje u radu Evropskih regulatornih tijela za lijekove(Evropski direktorat za kvalitet lijekova, Mreža Službenih laboratorija za kontrolu kvaliteta lijekova Vijeća evrope (OMCL)”, objašnjava.

Kaže da je vršilac dužnosti direktora Agencije, odlukom Vijeća ministara BiH od 30. 12. 2015. godine, imenovan u svojstvu v. d. direktora, a da zamjenika direktora Agencija  nema u periodu od prethodnih šest godina.

“Funkciju Zamjenika direktora Agencije u prvom mandatu i od početka rada Agencije, vršila je rahmetli dr. Sci Šeherzada Hadžidedić, mr.ph.spec, koja je preselila u decembru 2012. godine, te do današnjeg dana, ova funkcija nije popunjavana, a po raspodjeli pripdala je bošnjačkim kadrovima”, kaže Rustemović.

Objašnjava da nepopunjavanjem zamjeničke pozicije predstavnika iz Federacije BiH osjećaju nedovoljnu zastupljenost u odlučivanju jako bitnih pitanja vezana za rad Kontrolnog laboratorija, počev od organizacije rada samog laboratorija, broja i profila kadrova, kao i radno pravnog i materijalnog statusa svih uposlenika.

“Kontrolni laboratorij u Sarajevu, pri ulasku u Agenciju imao je 54 zaposlenika, a sada broji 42 zaposlena, a u narednom periodu od dvije godine očekuje se i manji broj zaposenih od ovoga, uglavnom zbog odlaska u mirovinu ali i odlaska školovanih kadrova zbog lošeg materijalnog statusa i nemogućnosti prijema novih kadrova. Iz nezvaničnih krugova se najavljuje, na nivou Vijeća ministara BiH, smanjivanja broja uposlenih i njihovih plata u svim Institucijama Bosne i Hecegovine. To bi se dodatno odrazilo na funkcionisanje i otežan rad ove stručne Agencije”, ističe Rustemović.

On kaže da je u BiH od maja ove godine blokirana registracija novih lijekova zato što Vijeće ministara BiH nije donijelo odluku, na osnovu koje bi Agencija plaćala mjesečnu nadoknadu Komisije za lijekove.

“Vijeće minisara BiH prebacuje odgovornost sa sebe na rukovodstvo Agencije, ne ulazeći u pravni meritum stvari što Komisija za lijekove nije radila, stoga molim Vijeće ministara da isto ovako urgentno reaguje na problem neimenovanja direktora i zamjenika direktora Agencije, kojeg nema već šest godina”, kaže Rustemović Ramo.

O problemu o neimenovanja direktora i zamjenika direktora Agencije su upoznate sve institucije na nivou države (Vijeće ministara, Predsjedništvo BiH, Predsjednici stranaka u koaliciji) a posebno Ministarstvo za civilne poslove u čijoj je nadležnosti Agencija.

 

 

(Buka)